Gratis konto

betal kun for bruk

   

Opprett konto nå, helt gratis, og uten månedsavgift. Betal kun når du bruker tjenesten. Send SMS til kundelister eller opprett nye kundelister og la kundene selv melde seg inn.

Vi tilbyr alle kontoer full API tilgang for integrasjon, vi har integrasjonspartnere som kan hjelpe, og tilbyr helt åpen dokumentasjon for integrasjon av SMS inn i ditt system.

For å sende SMS må du kjøpe en SMS pakke

Større pakke gir lavere pris per SMS

2: Velg antall credits du vil kjøpe


Se hvor mange SMS du kan sende til et land.

Priser oppgis uten MVA.
Velg valuta
x
x
x
x